دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • عکس سالن دانشگاه علوم پزشکی 4592
  • عکس سالن دانشگاه علوم پزشکی 4593


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه دانشگاه علوم پزشکی : تهران ، بلوار کشاورز ، سازمان مرکزی دانشگاه

عکس سالن سالن اجلاس

رزرو سالن اجلاس

ظرفیت حداکثر 120 نفر شروع قیمت از 1,834,862 تومان
عکس سالن سالن آمفی تئاتر

رزرو سالن آمفی تئاتر

ظرفیت حداکثر 650 نفر شروع قیمت از 4,587,156 تومان
عکس سالن سالن G5

رزرو سالن G5

ظرفیت حداکثر 40 نفر شروع قیمت از 917,431 تومان
عکس سالن سالن G6

رزرو سالن G6

ظرفیت حداکثر 70 نفر شروع قیمت از 1,100,917 تومان
عکس سالن سالن G7

رزرو سالن G7

ظرفیت حداکثر 20 نفر شروع قیمت از 917,431 تومان


تریبون
سیستم صوتی
ویدئو پروژکتور