دانشگاه ایران تهران

مجوعه دانشگاه ایران


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه دانشگاه ایران : اتوبان شهیدهمت ، بین شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران ، دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز

عکس سالن سالن همایش

رزرو سالن همایش

ظرفیت حداکثر 1000 نفر شروع قیمت از 3,695,413 تومان