سالن بال روم A&B هتل آنا

  • عکس سالن سالن بال روم A&B هتل آنا 2013
  • عکس سالن سالن بال روم A&B هتل آنا 2014
  • عکس سالن سالن بال روم A&B هتل آنا 2015
  • عکس سالن سالن بال روم A&B هتل آنا 2016
  • عکس سالن سالن بال روم A&B هتل آنا 2017
  • عکس سالن سالن بال روم A&B هتل آنا 2018
  • عکس سالن سالن بال روم A&B هتل آنا 2019
  • عکس سالن سالن بال روم A&B هتل آنا 2020
  • عکس سالن سالن بال روم A&B هتل آنا 2025

این سالن بصورت چیدمان های ضیافتی (جشن و عروسی) و کنفرانس چیدمان سینمایی می توان صورت گرفت ، که چیدمان ضیافتی (جشن و عروسی) 600 الی 650 نفر و چیدمان سینمایی ظرفیت 850 نفر را می پذیرد.


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

تخته وایت برد
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
ویدئو پروژکتور
اینترنت وایرلس
پرده نمایش