بال روم C هتل آنا

  • عکس سالن بال روم C هتل آنا 2010
  • عکس سالن بال روم C هتل آنا 2011
  • عکس سالن بال روم C هتل آنا 2012

این سالن بصورت چیدمان های یو شکل و کنفرانس چیدمان سینمایی می توان صورت گرفت ، که چیدمان یو شکل ظرفیت 65 نفر و چیدمان سینمایی ظرفیت 100الی120 نفر را می پذیرد.


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اینترنت وایرلس
پرده نمایش
تخته وایت برد
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
ویدئو پروژکتور
ویدئو کنفرانس
میکروفن کنفرانسی