اتاق VIP3 هتل آنا

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

سیستم صوتی
اینترنت وایرلس
تخته وایت برد
ویدئو کنفرانس
میکروفن کنفرانسی