سالن ضیافت هتل پارس ائل گلی

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

سیستم صوتی
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم