سالن عقد هتل پارس ائل گلی


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

سیستم صوتی
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم