سالن کنفرانس هتل شایان

  • عکس سالن سالن کنفرانس هتل شایان 2344
  • عکس سالن سالن کنفرانس هتل شایان 2345
  • عکس سالن سالن کنفرانس هتل شایان 2346

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پرده نمایش
تخته وایت برد
ویدئو پروژکتور