اتاق جلسات هتل اوین

Image

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پرده نمایش
ویدئو پروژکتور
سیستم ترجمه همزمان