سالن جشن و عروسی (عروس دریا و دیپلمات) هتل بین المللی بزرگ فردوسی

  • عکس سالن سالن جشن و عروسی (عروس دریا و دیپلمات) هتل بین المللی بزرگ فردوسی 2695
  • عکس سالن سالن جشن و عروسی (عروس دریا و دیپلمات) هتل بین المللی بزرگ فردوسی 2696
  • عکس سالن سالن جشن و عروسی (عروس دریا و دیپلمات) هتل بین المللی بزرگ فردوسی 2697
  • عکس سالن سالن جشن و عروسی (عروس دریا و دیپلمات) هتل بین المللی بزرگ فردوسی 2698

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LCD
پرده نمایش
اتاق عقد
رقص نور
سیستم صوتی
سفره عقد
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
نورپردازی