سالن ارکیده هتل پارسیس

  • عکس سالن سالن ارکیده هتل پارسیس 3390
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل پارسیس 3391
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل پارسیس 3392
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل پارسیس 3393
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل پارسیس 3394
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل پارسیس 3395
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل پارسیس 3396
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل پارسیس 3397
  • عکس سالن سالن ارکیده هتل پارسیس 3398

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

میکروفن با سیم
اینترنت وایرلس
تخته وایت برد
دستگاه بیسیم
سیستم صوتی
گل آرایی
میکروفن بی سیم