سالن کنفرانس هتل پارسیس

  • عکس سالن سالن کنفرانس هتل پارسیس 3400
  • عکس سالن سالن کنفرانس هتل پارسیس 3401
  • عکس سالن سالن کنفرانس هتل پارسیس 3402
  • عکس سالن سالن کنفرانس هتل پارسیس 3403

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

ویدئو پروژکتور
سیستم صوتی
میکروفن کنفرانسی
اینترنت وایرلس
تخته وایت برد