سالن غربی هتل برج سفید

  • عکس سالن سالن غربی هتل برج سفید 3594
  • عکس سالن سالن غربی هتل برج سفید 3595
  • عکس سالن سالن غربی هتل برج سفید 3596

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اینترنت وایرلس
رقص نور
سیستم صوتی
سفره عقد
سن
گل آرایی
میکروفن با سیم