سالن شرقی هتل برج سفید

  • عکس سالن سالن شرقی هتل برج سفید 3597
  • عکس سالن سالن شرقی هتل برج سفید 3598
  • عکس سالن سالن شرقی هتل برج سفید 3599

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اینترنت وایرلس
رقص نور
گل آرایی
میکروفن بی سیم