سالن عروسی (بانوان و آقایان) هتل بادله


دو سالن مجزا از هم


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

میکروفن بی سیم
اینترنت وایرلس
پرده نمایش
رقص نور
سن
میکروفن با سیم
ویدئو پروژکتور