سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله

  • عکس سالن سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله 3153
  • عکس سالن سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله 3154
  • عکس سالن سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله 3155
  • عکس سالن سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله 3156
  • عکس سالن سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله 3157
  • عکس سالن سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله 3158

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LCD
میکروفن بی سیم
اینترنت وایرلس
پرده نمایش
سن
میکروفن با سیم
ویدئو پروژکتور