سالن صدف هتل بزرگ

  • عکس سالن سالن صدف هتل بزرگ 3422
  • عکس سالن سالن صدف هتل بزرگ 3423
  • عکس سالن سالن صدف هتل بزرگ 3424
  • عکس سالن سالن صدف هتل بزرگ 3425

اگر تعداد میهمانان به درخواست رزرو گیرنده تا 100 نفر باشد مبلغ سالن 3,000,000 تومان ، تا 150 نفر 3,500,000 تومان ، تا 200 نفر 4,000,000 تومان و اگر تا 300 نفر باشد 5,000,000 تومان می باشد .


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LCD
تخته وایت برد
لپ تاپ
میکروفن با سیم
سیستم صوتی
سفره عقد
سن
عکسبرداری
فیلمبرداری
گل آرایی
میکروفن بی سیم
نورپردازی
ویدئو کنفرانس