سالن ضیافت (صدف و مروارید ) هتل بزرگ

  • عکس سالن سالن ضیافت (صدف و مروارید ) هتل بزرگ 3414
  • عکس سالن سالن ضیافت (صدف و مروارید ) هتل بزرگ 3415
  • عکس سالن سالن ضیافت (صدف و مروارید ) هتل بزرگ 3416
  • عکس سالن سالن ضیافت (صدف و مروارید ) هتل بزرگ 3417

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

سیستم صوتی
سفره عقد
سن
فیلمبرداری
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
نورپردازی
LCD
اتاق عقد
عکسبرداری
گل آرایی