سالن میمنت یک هتل معین

  • عکس سالن سالن میمنت یک هتل معین 3980
  • عکس سالن سالن میمنت یک هتل معین 3981
  • عکس سالن سالن میمنت یک هتل معین 3982

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اینترنت وایرلس
پرده نمایش
تخته وایت برد
رقص نور
سیستم صوتی
سن
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
ویدئو پروژکتور