سالن میمنت دو هتل معین

  • عکس سالن سالن میمنت دو هتل معین 3809
  • عکس سالن سالن میمنت دو هتل معین 3810

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اینترنت وایرلس
پرده نمایش
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
ویدئو پروژکتور