تهران رویال هتل اسپیناس پالاس

 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4227
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4234
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4235
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4236
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4237
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4238
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4239
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4240
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4241
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4242
 • عکس سالن تهران رویال هتل اسپیناس پالاس 4243

نرخ سالن بستگی به نوع مراسم دارد.


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LED
سیستم صوتی
سن
لپ تاپ
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
نورپردازی