مجموعه های شهر کیش

جستجو در تاریخ 1397/08/18


مرکز همایش های بین المللی کیش

مرکز همایش های بین المللی کیش

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر750 نفر
شروع قیمت از 550,000 تومان
هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر
شروع قیمت از 2,000,000 2,000,000 تومان
هتل شایان کیش

هتل شایان کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر230 نفر
شروع قیمت از 4,000,000 3,760,000 تومان
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر
شروع قیمت از 4,000,000 3,500,000 تومان
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر
شروع قیمت از 1,000,000 تومان
هتل مریم کیش

هتل مریم کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر
شروع قیمت از 750,000 تومان
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر25 نفر
شروع قیمت از 1,850,000 تومان