مجموعه های شهر اصفهان

جستجو در تاریخ 1397/07/20


موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)

موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 600 نفر
شروع قیمت از 2,000,000 تومان
هتل خواجو

هتل خواجو اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 110 نفر
شروع قیمت از 2,000,000 1,750,000 تومان
تالار آناهیتا

تالار آناهیتا اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 800 نفر
شروع قیمت از 2,500,000 تومان
باغ تالار سبز

باغ تالار سبز اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 1000 نفر
شروع قیمت از 7,339,450 6,972,477 تومان
باغ تالار نیلوفر

باغ تالار نیلوفر اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 1000 نفر
شروع قیمت از 16,000,000 15,200,000 تومان
هتل پارسیان کوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر 300 نفر
شروع قیمت از 642,202 642,202 تومان
هتل عباسی

هتل عباسی اصفهان

دارای 18 سالن با ظرفیت حداکثر 550 نفر
شروع قیمت از 3,000,000 تومان
هتل آسمان

هتل آسمان اصفهان

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر 350 نفر
شروع قیمت از 1,000,000 925,000 تومان
هتل پارسیان عالی قاپو

هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 140 نفر
شروع قیمت از 917,431 697,248 تومان
هتل پیروزی

هتل پیروزی اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 280 نفر
شروع قیمت از 2,000,000 1,800,000 تومان
هتل سفیر

هتل سفیر اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 130 نفر
شروع قیمت از 300,000 277,500 تومان
هتل آوین

هتل آوین اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 80 نفر
شروع قیمت از 700,000 595,000 تومان
هتل ستاره

هتل ستاره اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 150 نفر
شروع قیمت از 91,743 تومان
هتل مشاهیر

هتل مشاهیر اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 450 نفر
شروع قیمت از 0 تومان