مجموعه های شهر تهران

جستجو در تاریخ 1397/07/19


هتل بلوط

هتل بلوط تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 250 نفر
شروع قیمت از 1,500,000 تومان
تالار پذیرایی ارغوان طلایی

تالار پذیرایی ارغوان طلایی تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 400 نفر
شروع قیمت از 200,000 تومان
هتل المپیک

هتل المپیک تهران

دارای 9 سالن با ظرفیت حداکثر 600 نفر
شروع قیمت از 500,000 462,500 تومان
هتل پارسیان انقلاب

هتل پارسیان انقلاب تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 1200 نفر
شروع قیمت از 3,500,000 3,325,000 تومان
هتل برج سفید

هتل برج سفید تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 150 نفر
شروع قیمت از 4,587,156 تومان
هتل استقلال

هتل استقلال تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر 1000 نفر
شروع قیمت از 422,400 337,920 تومان
کانون اسلامی انصار مرکز

کانون اسلامی انصار مرکز تهران

دارای 12 سالن با ظرفیت حداکثر 230 نفر
شروع قیمت از 80,500 تومان
هتل بین المللی بزرگ فردوسی

هتل بین المللی بزرگ فردوسی تهران

دارای 8 سالن با ظرفیت حداکثر 600 نفر
شروع قیمت از 1,000,000 925,000 تومان
هتل بزرگ ارم

هتل بزرگ ارم تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 500 نفر
شروع قیمت از 5,000,000 4,500,000 تومان
هتل اسپیناس پالاس

هتل اسپیناس پالاس تهران

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر 2500 نفر
شروع قیمت از 275,229 247,706 تومان
هتل بوتیک طوبی

هتل بوتیک طوبی تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 70 نفر
شروع قیمت از 2,000,000 1,850,000 تومان
هتل رزیدانس رامتین

هتل رزیدانس رامتین تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 50 نفر
شروع قیمت از 550,000 تومان
هتل سیمرغ

هتل سیمرغ تهران

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر 240 نفر
شروع قیمت از 1,190,000 1,071,000 تومان
مرکز همایش های ایرانیان

مرکز همایش های ایرانیان تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 2000 نفر
شروع قیمت از 35,000,000 33,250,000 تومان
مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان

مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تجاری اریکه ایرانیان تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 800 نفر
شروع قیمت از 18,348,624 تومان
هتل پارسیان کوثر

هتل پارسیان کوثر تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 300 نفر
شروع قیمت از 917,431 871,560 تومان
هتل لاله

هتل لاله تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر 1000 نفر
شروع قیمت از 2,000,000 2,000,000 تومان
هتل آزادی

هتل آزادی تهران

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر 350 نفر
شروع قیمت از 1,412,844 1,412,844 تومان
هتل اسپیناس خلیج فارس

هتل اسپیناس خلیج فارس تهران

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر 1500 نفر
شروع قیمت از 3,000,000 3,000,000 تومان
هتل اوین

هتل اوین تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 700 نفر
شروع قیمت از 100,000 70,000 تومان
هتل هما

هتل هما تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر 700 نفر
شروع قیمت از 871,560 871,560 تومان
هتل بزرگ 2

هتل بزرگ 2 تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 150 نفر
شروع قیمت از 3,000,000 2,775,000 تومان
هتل اسکان الوند

هتل اسکان الوند تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 100 نفر
شروع قیمت از 1,500,000 1,252,500 تومان
هتل نیلو

هتل نیلو تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 60 نفر
شروع قیمت از 700,000 665,000 تومان
هتل بزرگ

هتل بزرگ تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 600 نفر
شروع قیمت از 3,000,000 3,000,000 تومان
هتل آساره

هتل آساره تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 120 نفر
شروع قیمت از 1,500,000 1,350,000 تومان
هتل هویزه

هتل هویزه تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 100 نفر
شروع قیمت از 1,000,000 750,000 تومان
هتل نووتل

هتل نووتل تهران

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر 600 نفر
شروع قیمت از 917,431 688,073 تومان
هتل ورزش

هتل ورزش تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 250 نفر
شروع قیمت از 500,000 375,000 تومان