مجموعه های شهر مشهد

جستجو در تاریخ 1397/07/19


هتل پارسيان توريست توس

هتل پارسيان توريست توس مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 750 نفر
شروع قیمت از 1,380,000 1,311,000 تومان
مجموعه همدم

مجموعه همدم مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 420 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,743,119 تومان
دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 650 نفر
شروع قیمت از 4,000,000 تومان
هتل بین المللی قصر طلایی

هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 220 نفر
شروع قیمت از 300,000 300,000 تومان
هتل ثامن

هتل ثامن مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر 300 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,284,404 تومان
هتل هما 2

هتل هما 2 مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر 300 نفر
شروع قیمت از 747,500 747,500 تومان
هتل میثاق

هتل میثاق مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 500 نفر
شروع قیمت از 500,000 475,000 تومان
هتل الماس 2

هتل الماس 2 مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 120 نفر
شروع قیمت از 1,000,000 تومان
هتل پارس

هتل پارس مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 400 نفر
شروع قیمت از 550,459 385,321 تومان
هتل پردیسان

هتل پردیسان مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 300 نفر
شروع قیمت از 458,716 435,780 تومان
هتل سی نور

هتل سی نور مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 200 نفر
شروع قیمت از 1,100,000 1,045,000 تومان
هتل پارسیس

هتل پارسیس مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 240 نفر
شروع قیمت از 500,000 462,500 تومان
هتل هما 1

هتل هما 1 مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر 450 نفر
شروع قیمت از 1,224,771 1,224,771 تومان
هتل مجلل درویشی

هتل مجلل درویشی مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 600 نفر
شروع قیمت از 2,500,000 تومان
هتل مدینه الرضا

هتل مدینه الرضا مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 260 نفر
شروع قیمت از 385,000 تومان
هتل بین المللی قصر

هتل بین المللی قصر مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 26 نفر
شروع قیمت از 500,000 475,000 تومان
هتل الماس

هتل الماس مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر 80 نفر
شروع قیمت از 250,000 237,500 تومان
هتل جم

هتل جم مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 300 نفر
شروع قیمت از 917,431 894,495 تومان