مجموعه های شهر یزد

جستجو در تاریخ 1397/07/20


هتل صفائیه

هتل صفائیه یزد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر 300 نفر
شروع قیمت از 917,431 766,055 تومان
هتل زنبق

هتل زنبق یزد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر 550 نفر
شروع قیمت از 400,000 380,000 تومان
هتل ارگ جدید

هتل ارگ جدید یزد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر 440 نفر
شروع قیمت از 917,431 642,202 تومان