نمایشگاه بین المللی تهران

  • عکس سالن نمایشگاه بین المللی 4579
  • عکس سالن نمایشگاه بین المللی 4580


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه نمایشگاه بین المللی : تهران ، بزرگراه چمران شمال ، خیابان سئول ، درب جنوبی نمایشگاه بین المللی تهران

عکس سالن اتاق vip

رزرو اتاق vip

ظرفیت حداکثر 10 نفر شروع قیمت از 825,688 تومان
عکس سالن سالن مذاکرات B2B

رزرو سالن مذاکرات B2B

ظرفیت حداکثر 40 نفر شروع قیمت از 2,064,220 تومان
عکس سالن سالن کنفرانس

رزرو سالن کنفرانس

ظرفیت حداکثر 100 نفر شروع قیمت از 2,293,578 تومان
عکس سالن سالن مذاکرات

رزرو سالن مذاکرات

ظرفیت حداکثر 10 نفر شروع قیمت از 1,651,376 تومان


پارکینگ