سالن هگمتانه هتل المپیک

  • عکس سالن سالن هگمتانه هتل المپیک 2075
  • عکس سالن سالن هگمتانه هتل المپیک 2076
  • عکس سالن سالن هگمتانه هتل المپیک 2077
  • عکس سالن سالن هگمتانه هتل المپیک 4144
  • عکس سالن سالن هگمتانه هتل المپیک 4145
  • عکس سالن سالن هگمتانه هتل المپیک 4146
  • عکس سالن سالن هگمتانه هتل المپیک 4147

همراه با سیستم صوتی ، ویدئو پرژکتور و پرده نمایش و اتاق فرمان می باشد.


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

عکسبرداری
لپ تاپ
سیستم ترجمه همزمان
گوشی ترجمه همزمان
LED
LCD
پرده نمایش
سیستم صوتی
فیلمبرداری
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
میکروفن بی سیم یقه ای
ویدئو پروژکتور
مترجم زبان خارجه
میکروفن کنفرانسی