سالن ترمه هتل بزرگ

 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2922
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2923
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2924
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2925
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2926
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2927
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2928
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2929
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2930
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2931
 • عکس سالن سالن ترمه هتل بزرگ 2932

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
نورپردازی
ویدئو پروژکتور
اتاق عقد
اینترنت وایرلس
پرده نمایش
رقص نور
سیستم صوتی
سن
تخته وایت برد