سالن کنفرانس موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)

  • عکس سالن سالن کنفرانس موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) 4035
  • عکس سالن سالن کنفرانس موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) 4036

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

ویدئو پروژکتور
میکروفن کنفرانسی
پرده نمایش
اینترنت وایرلس