رستوران مانداک هتل اسپیناس خلیج فارس

  • عکس سالن رستوران مانداک هتل اسپیناس خلیج فارس 4919
  • عکس سالن رستوران مانداک هتل اسپیناس خلیج فارس 4721
  • عکس سالن رستوران مانداک هتل اسپیناس خلیج فارس 4722
  • عکس سالن رستوران مانداک هتل اسپیناس خلیج فارس 4723
  • عکس سالن رستوران مانداک هتل اسپیناس خلیج فارس 4724

آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

اینترنت وایرلس
سن
نورپردازی
LCD
LED
پرده نمایش
سیستم ترجمه همزمان
سیستم صوتی
گل آرایی
گل آرایی استیج
گوشی ترجمه همزمان
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور