سالن پذیرائی ایده موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

پارکینگ
عکسبرداری
گل آرایی
لپ تاپ
میکروفن بی سیم یقه ای