همایش لیپار


تعداد بالای ۷۰ یا ۸۰ نفر قابل برگزاری در سالن ویژه همایش


آپشن ها( قابل انتخاب در هنگام رزرو )

LCD
LED
اتاق VIP
ویدئو پروژکتور
ویدئو پروژکشن