مرکز اجاره سالن ها و تالارهای سراسر کشور

گارانتی بهترین قیمت

ارائه فاکتور رسمی

تشریفات خودرویی و اقامت هتل برای مدعوین

مجموعه ها

بوتیک هتل زنجان زنجان

بوتیک هتل زنجان زنجان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر40 نفر

بدون قیمت
تالار شهر قزوین

تالار شهر قزوین

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت
جهانگردی لارستان

جهانگردی لارستان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت
جهانگردی کرمان

جهانگردی کرمان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

بدون قیمت
خانه کار و دیدار تهران

خانه کار و دیدار تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
لاله بیستون کرمانشاه

لاله بیستون کرمانشاه

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 تومان
مجموعه نارون بابل

مجموعه نارون بابل

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر

بدون قیمت
موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 1,073,394 تومان