مرکز اجاره سالن ها و تالارهای سراسر کشور

گارانتی بهترین قیمت

ارائه فاکتور رسمی

تشریفات خودرویی و اقامت هتل برای مدعوین

مجموعه ها

فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار (صدرا) تبریز

فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار (صدرا) تبریز

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 759,633 تومان
کانون اسلامی انصار مرکز تهران

کانون اسلامی انصار مرکز تهران

دارای 12 سالن با ظرفیت حداکثر230 نفر

شروع قیمت از 73,853 تومان
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر

شروع قیمت از 4,000,000 3,500,000 تومان
هتل اسپیناس پالاس تهران

هتل اسپیناس پالاس تهران

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر2500 نفر

شروع قیمت از 275,229 275,229 تومان
هتل اسکان الوند تهران

هتل اسکان الوند تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 1,915,138 تومان
هتل اوین تهران

هتل اوین تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر700 نفر

شروع قیمت از 183,486 183,486 تومان
هتل بادله ساری

هتل بادله ساری

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,651,376 تومان
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 2,293,578 2,006,881 تومان