مرکز اجاره سالن ها و تالارهای سراسر کشور

گارانتی بهترین قیمت

ارائه فاکتور رسمی

تشریفات خودرویی و اقامت هتل برای مدعوین

خدمات اخذ مجوز برگزاری سمینارها و جشنها

مجموعه ها

باغ تالار ماهان

باغ تالار ماهان گرمدره

دارای 6 سالن با ظرفیت حداکثر700 نفر

شروع قیمت از 1,500,000 1,425,000 تومان
هتل آزادی

هتل آزادی تهران

دارای 10 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر

شروع قیمت از 1,412,844 1,412,844 تومان
هتل المپیک

هتل المپیک تهران

دارای 9 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 500,000 462,500 تومان
هتل امیرکبیر

هتل امیرکبیر اراک

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 1,800,000 1,710,000 تومان
هتل آنا

هتل آنا ارومیه

دارای 7 سالن با ظرفیت حداکثر850 نفر

شروع قیمت از 580,734 580,734 تومان
هتل بام سبز

هتل بام سبز رامسر

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر60 نفر

شروع قیمت از 2,752,294 2,752,294 تومان
هتل بین المللی پارس

هتل بین المللی پارس شیراز

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر270 نفر

شروع قیمت از 917,431 642,202 تومان
هتل بین المللی قصر طلایی

هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر220 نفر

شروع قیمت از 300,000 300,000 تومان