مرکز اجاره سالن ها و تالارهای سراسر کشور

گارانتی بهترین قیمت

ارائه فاکتور رسمی

تشریفات خودرویی و اقامت هتل برای مدعوین

مجموعه ها

باغ بهرامی کرمان

باغ بهرامی کرمان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر

شروع قیمت از 1,376,147 تومان
باغ تالار سبز اصفهان

باغ تالار سبز اصفهان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 7,339,450 6,972,477 تومان
باغ تالار نیلوفر اصفهان

باغ تالار نیلوفر اصفهان

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر1000 نفر

شروع قیمت از 14,678,899 13,944,954 تومان
تالار پذیرایی ارغوان طلایی تهران

تالار پذیرایی ارغوان طلایی تهران

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر

شروع قیمت از 183,486 تومان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر650 نفر

شروع قیمت از 917,431 تومان
لاله کندوان تبریز

لاله کندوان تبریز

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر

بدون قیمت
هتل اوین تهران

هتل اوین تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر

شروع قیمت از 183,486 183,486 تومان
هتل بام بروجن

هتل بام بروجن

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,834,862 تومان