مرکز اجاره سالن ها و تالارهای سراسر کشور

گارانتی بهترین قیمت

ارائه فاکتور رسمی

تشریفات خودرویی و اقامت هتل برای مدعوین

مجموعه ها

بنیاد فرهنگی رافت مشهد

بنیاد فرهنگی رافت مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر

بدون قیمت
بوتیک هتل حنا تهران

بوتیک هتل حنا تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر30 نفر

شروع قیمت از 917,431 تومان
بوتیک هتل نظامیه تهران

بوتیک هتل نظامیه تهران

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت
تالار شهر قزوین

تالار شهر قزوین

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر20 نفر

بدون قیمت
کتیبه همدان همدان

کتیبه همدان همدان

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 4,587,156 تومان
مجموعه همدم مشهد

مجموعه همدم مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر420 نفر

شروع قیمت از 1,834,862 1,743,119 تومان
موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین تهران

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر

شروع قیمت از 1,073,394 تومان
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تهران

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر

شروع قیمت از 825,688 تومان