هتل شایگان کیش

  • عکس سالن هتل شایگان 4520
  • عکس سالن هتل شایگان 4521


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه هتل شایگان : کیش

عکس سالن سالن همایش

رزرو سالن همایش

ظرفیت حداکثر 45 نفر بدون قیمت


سیستم صوتی

میان وعده