هتل دلوار بوشهر

  • عکس سالن هتل دلوار 4610
  • عکس سالن هتل دلوار 4611


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه هتل دلوار : بوشهر ، میدان دلیران تنگستان ، بلوار رییس علی دلواری

عکس سالن سالن جلسات

رزرو سالن جلسات

ظرفیت حداکثر 100 نفر شروع قیمت از 1,376,147 1,376,147 تومانمیان وعده