هتل ویدا کیش

  • عکس سالن هتل ویدا 4618
  • عکس سالن هتل ویدا 4619


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه هتل ویدا : تهران

عکس سالن سالن همایش

رزرو سالن همایش

ظرفیت حداکثر 170 نفر شروع قیمت از 13,761,468 تومان
عکس سالن سالن کنفرانس

رزرو سالن کنفرانس

ظرفیت حداکثر 20 نفر شروع قیمت از 7,339,450 تومانمنوی بوفه
منوی پرسی