ارم قشم

مجوعه ارم


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه ارم : بلوار آزادگان - روبروی فرمانداری

عکس سالن میتینگ روم

رزرو میتینگ روم

ظرفیت حداکثر 30 نفر شروع قیمت از 2,000,000 تومانمیان وعده
منوی بوفه