کتیبه همدان همدان

  • عکس سالن کتیبه همدان 4633
  • عکس سالن کتیبه همدان 4634
  • عکس سالن کتیبه همدان 4635


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه کتیبه همدان : همدان - میدان قائم - بلوار ارم

عکس سالن تشریفات

رزرو تشریفات

ظرفیت حداکثر 100 نفر شروع قیمت از 4,587,156 تومان


رستوران
پارکینگ

میان وعده
منوی بوفه