نگین اردبیل

  • عکس سالن نگین 4640
  • عکس سالن نگین 4642


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه نگین : اردبیل -خیابان سی متری -روبروی مطب دکتر معماری -هتل نگین

عکس سالن تشریفات

رزرو تشریفات

ظرفیت حداکثر 200 نفر شروع قیمت از 1,834,862 تومان