لاله کندوان تبریز

  • عکس سالن لاله کندوان 4701
  • عکس سالن لاله کندوان 4702
  • عکس سالن لاله کندوان 4703


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه لاله کندوان : استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، اسکو، دهکده توریستی کندوان، هتل صخره ای کندوان تبریز

عکس سالن رستوران

رزرو رستوران

ظرفیت حداکثر 80 نفر بدون قیمتمنوی بوفه