جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران

  • عکس سالن جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4920
  • عکس سالن جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4921
  • عکس سالن جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4922
  • عکس سالن جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4923
  • عکس سالن جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4924
  • عکس سالن جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4928
  • عکس سالن جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4929
  • عکس سالن جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 4930


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف : خيابان آزادي، بلوار شهيد اكبري، خيابان شهيد قاسمي سازمان جهاد دانشگاهي صنعتي شريف

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با بیش از 39 سال تجربه ی برگزاری همایش، سمینار، گردهمایی و کنفرانس های علمی، اقتصادی، پژوهشی و فرهنگی، با بهره مندی از فضاها، امکانات و تجهیزات موجود است نقش موثری در برگزاری این مراسم ها داشته و ضمن فراهم سازی بستری مطمئن، روزآمد و شایسته برای اجرای برنامه های محوله با تفکری جوان و نوگرا که متکی به تجربه و دانش روز است گام بلندی را در اجرای این برنامه ها بردارند هدف اصلی این مرکز برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت اجرایی موفق همایش ها، سمینارها و گردهمایی های ملی و منطقه ای متمرکز می باشد و با دارا بودن توانمندی ها و ظرفیت ها می تواند بعنوان مشاور قابل اعتماد و مجرب برای علاقمندان این حوزه ، نقش ایفا نماید

عکس سالن تابش

رزرو تابش

ظرفیت حداکثر 75 نفر شروع قیمت از 4,587,156 4,587,156 تومان
عکس سالن آمفی تئاتر ستایش

رزرو آمفی تئاتر ستایش

ظرفیت حداکثر 150 نفر شروع قیمت از 5,963,303 5,963,303 تومان


پارکینگ