تالار شهر قزوین

مجوعه تالار شهر


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه تالار شهر : قزوین اتوبان تهران به رشت-خروجی قزوین روبه روی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین-مجتمع تالار شهر

عکس سالن سالن کنفرانس

رزرو سالن کنفرانس

ظرفیت حداکثر 20 نفر بدون قیمت