رستوران آپادانا زاهدان

مجوعه رستوران آپادانا


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه رستوران آپادانا : زاهدان، بلوار دانشجو، بین خیابان دانشگاه و خیابان بزرگمهر

عکس سالن VIP

رزرو VIP

ظرفیت حداکثر 150 نفر بدون قیمت