تالار اسپیدا کرج

مجوعه تالار اسپیدا


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه تالار اسپیدا : کرج مهرویلاخیابان درختی سه راه تهران نبش بزرگمهر غربی

0

عکس سالن همایش

رزرو همایش

ظرفیت حداکثر 150 نفر بدون قیمت


LCD
LED