باقرالعلوم یزد

مجوعه باقرالعلوم


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه باقرالعلوم : یزد، احمدآباد، کیلومتر ۵ جاده قدیم بافق، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل

عکس سالن همایش

رزرو همایش

ظرفیت حداکثر 300 نفر بدون قیمت