پارسیا قم

مجوعه پارسیا


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه پارسیا : قم - انتهای بلوار امین - میدان ارتش ( ایران مرینوس)

عکس سالن کنفرانس

رزرو کنفرانس

ظرفیت حداکثر 40 نفر بدون قیمت