باباطاهر همدان همدان

  • عکس سالن باباطاهر همدان 5213
  • عکس سالن باباطاهر همدان 5214
  • عکس سالن باباطاهر همدان 5215
  • عکس سالن باباطاهر همدان 5216


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه باباطاهر همدان : همدان - آرامگاه باباطاهر - ضلع شرقی آرامگاه - هتل باباطاهر همدان

عکس سالن جلسات

رزرو جلسات

ظرفیت حداکثر 100 نفر بدون قیمت


رستوران
اپراتور آمفی تئاتر
پرده نمایش
تریبون
میکروفن با سیم
میکروفن بی سیم
میکروفن کنفرانسی
ویدئو پروژکتور