هتل استقلال قم قم

  • عکس سالن هتل استقلال قم 5225
  • عکس سالن هتل استقلال قم 5226
  • عکس سالن هتل استقلال قم 5227
  • عکس سالن هتل استقلال قم 5228
  • عکس سالن هتل استقلال قم 5229
  • عکس سالن هتل استقلال قم 5230
  • عکس سالن هتل استقلال قم 5231
  • عکس سالن هتل استقلال قم 5232
  • عکس سالن هتل استقلال قم 5233
  • عکس سالن هتل استقلال قم 5234


اطلاعات مجموعه

آدرس مجموعه هتل استقلال قم : قم،بلوار عمار یاسر

عکس سالن سالن کنفرانس

رزرو سالن کنفرانس

ظرفیت حداکثر 70 نفر بدون قیمت


پرده نمایش
ویدئو پروژکتور